Matematiikkaa leikkisästi ja luovasti

Yksi suosikkini opetettavista alueista varhaiskasvatuksessa on matematiikka ja sen eri osa-alueet. Minusta nyt elokuun alussa voimaan tulleessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) oli kuvattu erittäin konkreettisesti, millaista matematiikka ja sen eri osa-alueet ovat parhaimmillaan, minkä vuoksi liitän tähän suoria lainauksia Vasusta (46, 2018).

“ Varhaiskasvatus tukee lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä suhtautumista matematiikkaan.. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Lapset tutustuvat matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisen ja leikinomaisen toiminnan myötä.” Itse olen painottanut materiaaleja tehdessäni juuri tätä ilon ja innostuksen löytämistä matemaattisten leikkien kautta ja parhaita palautteita ovat olleet juuri ne, kun lapset ovat pyytäneet jatkaa leikkimistä matemaattisilla välineillä tuokion jälkeen vapaan leikin aikana. Ja kun kierrän kieli-ja kulttuuriopettajan roolissa laajalla alueella ja lähes kolmessa kymmenessä eri ryhmässä, niin lapset kyselevät materiaalien ja leikkivälineiden perään minut nähdessään ja esimerkiksi juurikin postauksessa esiteltävät lukot kuuluvat yhteen suosituimmista! :)

“Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota päivittäisissä tilanteissa ja lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja muutoksiin. Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. Lapsia kannustetaan myös oppimisympäristöön liittyvien ongelmien löytämisessä, pohtimisessa ja päättelyssä sekä ratkaisujen etsimisessä. Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä ja taitojen karttuessa liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukujonotaitoja ja nimeämistä voidaan kehittää esimerkiksi lorujen ja riimien avulla.” Matematiikan havainnoiminen ja sanoittaminen lapsille arjessa tulee esille vahvasti em.Vasu-lainauksesta. Matematiikkaa löytyy arjesta pilvin pimein ja on kasvattajien vastuulla sanoittaa ja tuoda sitä näkyväksi lapselle esim.lukumäärien havainnointi ympäristöstä laskemalla ääneen esim.”Kuinka monta lihapullaa sinulla on?”, “Kuinka monta saapasta on samalla hyllyllä kuin sinun saappaasi ovat?” tai “Jonoon mahtuu yhtäaikaa viisi lasta jne..”. Sanoittaminen ja mallittaminen tukevat matemaattisten käsitteiden oppimista tehokkaasti ja toistoja esimerkiksi lukusanoille tulee ihan huomaamatta useita kertoja päivässä, kun ottaa tavaksi sanoittaa ääneen.

“Lasten kanssa kokeillaan mittaamista ja harjoitellaan sijainti- ja suhdekäsitteitä esimerkiksi liikuntaleikeissä, piirtäen tai eri välineiden avulla. Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tilan ja tason hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan kappaleita ja muotoja sekä leikkimään niillä. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Aikakäsitettä avataan esimerkiksi vuorokauden- ja vuodenaikoja havainnoimalla.” Kahdesta edellisestä postauksestani löydät tulostettavat sijantikäsitekortit “pupu-ja tuolileikkiin” sekä Geometriset kuviot-pelin idean muotojen harjoitteluun leikillisesti.

Välttääkseni postauksen venymisen liian pitkäksi, kirjoitan vain lyheysti muutamista, esiteltävistä konreettisista välineistä, joita käytän matematiikan eri osa-alueiden opettamisessa, koska ajatus niiden taustalla tuli hyvin esiin lainaamissani Vasu-teksteissä. Toivon, että jokainen löytää jotain uutta matemaattisten taitojen opettamiseen niin varhaiskasvatuksessa kuin alkuopetuksessa! :)

. . .

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .


Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Orava-numerotaulut

Muokkasin pixabayn kuvista orava-numerotauluja, joiden avulla tuet mm.lukukäsitteen ymmärtämistä kiinnittämällä lapsen huomion leikillisesti ja innostavasti lukumääriin, lukusanoihin ja numeromerkkeihin. Lapsi pääsee harjoittelemaan myös lukujonotaitojaan luettelemalla lukuja pienimmästä suurimpaan ja toisinpäin, vertailemaan ja tutkimaan järjestystä (esim.kolme käpyä on enemmän kuin kaksi, viisi käpyä on vähemmän kuin kuusi) sekä löytämään säännönmukaisuuksia esim. lapseni rupesi eräänä iltana laskemaan vuoteensa vierelle kiinnitetyistä orava-tauluista käpyjä ja vertailemaan käpyjen määrää yhdellä rivillä “näissä purkeissa on kaksi käpyä tällä rivillä ja kolme käpyä tällä rivillä” löytäen useasta purkista säännönmukaisuuksia. Yhteen-ja vähennyslaskut nousivat pinnalle, kun lapseni rupesi samaisena iltana miettimään, miksi yhdelle oravista ei ole laitettu käpyjä ollenkaan (nolla-oravalle). Lapseni pohti ja laski orava kerrallaan, kuinka monta käpyä kukin orava vuorollaan antoi nolla-oravalle ja kuinka monta jäi jäljelle antajalle. Riemua aiheuttivat erityisesti parilliset luvut, kun molemmat oravat saivat yhtä monta käpyä, jos kävyt jaettiin tasan. Nämä kaikki huomiot lapseni teki itse, koska halusin nähdä ennen omaa ohjaustani, millaisia pohdintoja ja oppimisen hetkiä pelkästään orava-taulujen oleminen seinällä saa lapsessa aikaan ja ja halusin antaa tilaa lapsen tavalle ja luovuudelle toimia orava-numerotaulujen kanssa. Aikuisen ohjauksella saadaan tietenkin lisää syvyyttä, mitä jatkammekin lapseni kanssa, mutta oli huikeaa huomata, mitä pelkkä kuvien oleminen seinällä ruokkii! Itse käytän työssäni näitä ihan taaperoista eskari-ikäisiin ottaen huomioon ikä-ja taitotason aktiviteeteissa.

Saat tulostettua orava-numerotaulut käyttöösi tästä: osa1 ja osa2.

Tulostamalla tyhjän taustataulu-oravan ja toisen arkin käpyjä, saat tehtyä kuvasarjassa näkyvän pelin, jossa voitte noppaluvun verran lisätä tai vähentää käpyjä purkista tai laittaa pyyhittävällä tussilla piirretyn numeromerkin verran käpyjä purkkiin. Tyhjän orava-taustataulun saat tulostettua tästä.

Tarvikkeet orava-numerotauluihin: tulosteet, laminointi tai päällytäminen kirjamuovilla, kaksipuoleista tarrakiinnitteistä tarranauhaa, sakset, kuvioteippiä ja sinitarraa. (Lisäksi tarvittaessa pyyhittävä tussi, noppa ja plus-ja miinus-merkit.)


“Lepakko-matematiikkaa”

Olen koonnut pikku-lepakoista, muovimunista, mittanauhasta ja tekemistäni tehtäväalustoista tehtäviä mm.seuraavanlaisia harjoituksia varten:

Lukukäsitteen vahvistaminen:

Lapsi nostaa kortin, johon on piirretty tietyn lukumäärän verran lepakoita. Lapsi etsii vastaavan numeromerkin korteista, joihin on piirretty numerot. Lapsi kerää ja laskee joko yksitellen lepakoita em.määrän tai laskee ne keräämällä lepakot lukumääräkortin päälle, jolloin lepakoita tulee väistämättä kerättyä oikea määrä (toimii tukena erityisesti vasta lukumääriä harjoitteleville tai jos lapsella on haasteita hahmottamisen ja laskemisen kanssa). Lopuksi lapsi laittaa sekä lukumäärä- että numerokortin sekä pikku-lepakot muovimunan sisälle ja napsauttaa kuoret kiinni. Näin tehdään, kunnes kaikki kortit 0-10 ja vastaava määrä lepakoita on “purkitettu”.

Peliä voi pelata myös toisinpäin siten, että lepakot ja kortit ovat munien sisällä valmiina ja munat etsitään lasten kanssa ryhmätilasta tai nostellaan pussukasta, avataan ja lasketaan lepakkojen määrä yhdessä sekä tutustutaan kortteihin.

Numero-ja lukumääräkortit voit tulostaa käyttöösi tästä.

Tarvikkeet: muovimunia, lepakoita 100 kpl, numero-ja lukumääräkortit.

1.kuva/lukumääräpeli. Pelataan samoilla ohjeilla kuin orava-peliäkin eli heitetään noppaa ja kerätään noppaluvun verran itselle lepakoita ja kun keskeltä olevat lepakot ovat loppuneet, otetaan käyttöön miinus-merkki ja kerrotaan, että tällä kierroksella lepakoita pitää antaa pois noppaluvun verran. Plus-ja miinusmerkit olen ottanut käyttöön n.2-3-vuotiaasta ylöspäin siten, että olen nostanut merkkiä sanoessani tehtävänannon esim.miinus-merkkiä kertoessani, että vähennämme omasta lepakkokasasta keskelle lepakoita noppaluvun verran ja jättänyt merkin pelilaudan viereen muistuttamaan, jolloin matemaattiset symbolit tuevat tutuksi ja tuntuvat luonnollisilta myöhemmin, kun lapset ratkovat ja kirjoittavat yhteen-ja vähennyslaskuja.

2.kuva/kymmenittäin laskeminen ja lukumäärän 100 hahmottaminen. Tyypillisesti kymmenittäin laskemista ja lukumäärän 100 hahmottamista harjoitellaan laskemalla joitain pikku esineitä yksittäisiin purkkeihin tai alustojen päälle ja lopuksi purkit tai alustat lasketaan kymmenittäin; yksi kymmentä eli kymmenen, kaksikymmentä, kolmekymmentä..sata. Olen laittanut 100 lepakkoa lattialle tai pöydälle, josta lapset ovat laskeneet 10 lepakkoa, laittaneet tekemääni 10-purkkiin ja sulkeneet korkin ja lopuksi olemme laskeneet ne kymmenittäin ja pysähtyneet tutkimaan sitä, sataan tarvitaan 10 purkkia, joissa on kaikissa 10 lepakkoa eli että kymmenen kymmentä on sata.

Tarvikkeet: lepakoita 100 kpl, pikku purkkeja 10 kpl ja permanenttitussi numeron piirtämistä varten.

3.kuva/kymmenjärjestelmän harjoitteleminen: Taisin törmätä ensi kertaa kymmenjärjestelmän opettamiseen taustataulun avulla yliopistoluennolla opiskeluaikoina ja olen kantanut taustataulu-ideaa mukanani vähän eri muodoissa töissäni. Tein lepakko-teemaan sopivat taustataulut ja pääset tulostamaan ne tästä. Kymmenjärjestelmää voidaan harjoitella esim.siten, että otetaan lepakoita lapsen ikä-ja taitotason mukaisesti joko välillä 1-20 tai suurempia lukuja. Lepakoita otetaan esimerkiksi kourallinen ja laitetaan lepakot laskemisen helpottamiseksi taustatauluun, jossa on 10 lepakon varjokuvat ja kun taulu on täynnä, katsotaan, kuinka monta lepakkoa jäi yli, jotka eivät mahtuneet 10-tauluun. Merkitään laminoidulle kortille pyyhittävällä tussilla numeromerkit siten, että merkitään K kohdalle, kuinka monta kymmenen lepakon korttia saatiin ja Y kohdalle, kuinka monta yksittäistä lepakkoa jäi yli. Luetaan paperista sormella oikeita kohtia osoittaen ääneen esim. ”Kaksi kymmentä ja kaksi ykköstä eli kaksikymmentäkaksi.”

Tarvikkeet: lepakoita, kuvatuet eli 10-taustataulun sekä “kymmenet-ykköset”-taulun.

4.kuva/mittanauha. Tämän mittanauha-idean olen myös oppinut yliopistoluennolta aikanani ja mittanauhan avulla lasten kanssa voi harjoitella lukujonotaitoja. Ideana siis on, että jokin luku peitetään sormella, pyykkipojalla tai esim.Itse olen käyttänyt sinitarrakiinnityksellä lepakkoa peittämään luvun ja sitten yritetään arvata, mikä peitetty luku on. Hauskaa ja konkreettista ja mittanauha mahdollistaa myös suurien lukujen harjoittelemisen, koska mittanauhoissa on yleensä luvut 1-100, 1-150 tai 1-200.

Tarvikkeet: mittanauha, lepakko ja sinitarraa.

Lukkoleikki lukukäsitteen harjoitteluun

Lukkoleikin ideaan olen törmännyt Pinterestissä ja tämä on oma versioni lukkoleikistä. Lukkoleikissä lapset saavat eteensä kiinni olevia lukkoja ja avaimia, joiden avaimenperissä on esimerkiksi jokin eläinhahmo ja eri määrä pisteitä välillä 1-10. Lukon saa avattua vain sillä avaimella, missä on avaimessa olevan luvun verran pisteitä. Tämä leikki sopii siis mainiosti annettavaksi myös lasten vapaaseen käyttöön, vaikka lapset eivät vielä hahmottaisikaan lukumäärän ja luvun välistä yhteyttä, koska avaimet käyvät vain yhteen, oikeaan lukkoon, joten lukon saa auki joko laskemalla oikein tai kokeilemalla avaimia peräjälkeen summanmutikassa. :) Aikuisen kanssa pelatessa lukkojen numeromerkkejä ja avaimenperistä laskettuja pistemääriä sanotaan ääneen ja voidaan kiinnittää huomiota myös eläinhahmoihin lukoissa esim.”Missä on kissan avain? Kuinka monta pistettä avaimenperässä on?...Löydäkö lukon, jossa on sama luku/numero?”

Merenneito- ja merirosvopelit lukukäsitteen harjoitteluun

Näissä peleissä on sama idea kuin lepakko-ja orava-peleissä, mutta käytössä on vaihtelun vuoksi simpukoita, joita kerätään arkkuun tai vähennetään arkusta pelitavasta riippuen. Pelipohjia voidaan myös käyttää siten, että joko aikuinen tai lapset piirtävät toisillensa numeromerkin puhekuplaan, jonka mukaan pelikaverin pitää laittaa simpukoita aarrearkkuun. Haastetta peliin saadaan mm.siten, että aikuinen ei sano aluksi piirtämänsä luvun lukusanaa ääneen, vaan kysyy sitä lapselta tai peliä helpottaakseen nimenomaan sanoo lukusanan ääneen ja piirretty luku eli numeromerkki on mukana, jotta niiden muodot ja ulkoasu tulevat lapselle pikkuhiljaa tutuksi. Lapsen kanssa on myös kiva yhdessä piirtää numeromerkki, kun lapsi on saanut laittaa haluamansa määrän simpukoita aarrearkkuun ja on laskenut ne aikuisen kanssa ääneen. Pelipohjiin on kirjoitettu ylös muutama peliohje.

Pääset tulostamaan tästä tekemäni pelipohjat Kuvissa näkyvät simpukat ovat Sinellistä.

Sydänparit sekä yhteenlaskut

Sydänparit tarkoittavat lukuja, joiden summa on 10. Tämäkin idea on yliopistoluennon peruja..Olen käyttänyt kananmunakoteloa ja hahmottamisen ja laskemisen helpottamiseksi mustia ja valkoisia munia sekä lisännyt itse käyttöön hauskuuden lisäämiseksi pelikorteiksi “mustan kanan” ja “valkoisen kanan”. Mustalla kanalla on luonnollisesti käytössään mustat munat ja valkoisella valkoiset. Ideana on hahmottaa, mitkä luvut voivat muodostaa summaksi 10 eli tämä peli on toiselta nimeltään myös “kymppipari-peli”. Pelissä nostetaan lukumääräkortteja, joissa on luku ja vastaava lukumäärä pistellä. Jos nostovuorossa on esim.musta kana ja pelaaja saa kortin, jossa on luku 6, hän laittaa koteloon kuusi mustaa munaa. Valkoisella kanalla pelaava laskee, kuinka monta munaa 10 munan kotelosta puuttuu ja laittaa tyhjiin koloihin valkoiset munat ja etsii korttipakasta vastaavan lukumerkin. Pelivuoroja vuorotellaan niin kauan, että kaikki mahdolliset sydänparit eli kahden luvun summat kymmenestä on käyty läpi.

Peliä voi käyttää myös yksittäisen lapsen kanssa siten, että ottaa käyttöön jommat kummat munat ja kanakortin ja nostaa lukumääräkortin ja laittaa lukumäärän verran munia koteloon. Nimetkää ja laskekaa aina ääneen! :)

Pelillä voi harjoitella myös muitakin kuin sydänparien mukaisia yhteenlaskuja, kunhan loppusumma eli ole enemmän kuin 10 (katso kolmas kuva).

Tarvikkeet: mustia munia, valkoisia munia, kanamunakoteloita 2 kpl, lukumääräkortit ja kanakortit.

Kanakortit voit tulostaa tästä.

Lukumääräkortit askartelin piirrustuspaperista ja leikkasin pilkullisesta kuviokartongista pistemäärät lukumääräkortteihin.

Lukujonojen harjoitteluun

Tein pixabayn kuvia hyödyntämällä kortteja lukujonojen harjoittelua varten. Lapset voivat piirtää osatessaan puuttuvan luvun numeromerkin tyhjän esineen paikalle tai sanoa puuttuvan luvun ääneen. Meillä tämä on ollut suosittu iltarutiini korttien valmistumisen jälkeen ja seinällä olevista orava-numerotauluista on ollut hyötyä ja iloa vaikeimpien puuttuvien lukujen löytämisessä,kun lapsi on halunnut ratkaista kortin ilman aikuisen apua. Olen harjoitellut näillä korteilla sekä 3-että 4-vuotiaan lapseni kanssa, joten näissä on kasvunvaraa 3-vuotiaasta eskarilaisiin, sillä korteissa on eri tasoisia ja laajasti otoksia eri kohtaa lukujonoja niin pienemmästä suurempaan kuin suuremmasta pienempään. Nämä kortit sopivat myös mainiosti esimerkiksi mukaan otettavaksi automatkalle tai pieniin odotteluhetkiin kotona tai varhaiskasvatuksessa.

Olen laulattanut eri-ikäisten lasten kanssa Pikkumetsän aapisesta tuttua “Montako pientä porkkanaa?”-laulua lapsilla matemaattisten hetkien osana. Kirjoitin laulun sanat monisteeksi ja laulu menee siten, että voidaan esimerkiksi laskea porkkanoita joko pienuus-tai suuruusjärjestyksessä 1-10 tai 10-1 tai ottaa laulettavaksi vain parilliset tai parittomat luvut välillä 1-10. Laulajat näyttävät sormillaan laulettavaa porkkana-lukumäärää. Voit käyttää porkkana-lukujonokorttia (1-10) kuvatukena esim.siten, että peität toisella kortilla kaikki muut porkkanat lukujonosta, paitsi laulettavana olevan verran porkkanoita.IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Hienomotoriikan harjoittelua hauskasti!

Tue lapsen hienomotorisia taitoja ja valmiuksia oppia kirjoittamaan myöhemmin numeromerkkejä ja kirjaimia innostavien piirtämis-ja leikkaamistehtävien avulla. Kynäotteen vahvistaminen sekä saksien käytön harjoitteleminen vaaativat kasvattajalta aivan erityistä huomiota tänä aikana, kun lapset viettävät yhä enemmän aikaa teknisten laitteiden parissa vapaa-ajallaan. Hienomotoristen taitojen harjoitteleminen tukee lisäksi myös silmän- ja käden yhteispeliä, hahmottamista ja keskittymisentaitoja hauskanpidon lisäksi. Innostavia hetkiä netistä löytämieni piirtämis-ja leikkaamistehtävien parissa! :) Laitan suorat linkit innostavien tehtävien tekijöiden alkuperäisille sivuille, joista pääset lataamaan kaikki kuvissa näkyvät tehtävät.

Olen leikannut A4-paperissa olevat tehtävät yhden tehtävän kokoisiksi tehtäviksi, jolloin niitä on helpompi leikata ja pitää kädessä. Voit tehdä piirtämis-ja leikkaamistehtäviä myös itse käyttämällä esimerkiksi tarroja (kuvassa lintu-tarra) ja piirtämällä tarran luo erilaisia katkoviivallisia reittejä tai piirtämällä kuvan tarran paikalle (kuvassa ampiainen).

Viskarit ja eskarit haastaisiin piirtämään tehtäviä toisilleen siten, että piirtävät paperiliuskalle kuvan ja sitä kohti vaihtelevan muotoisia katkoviivareittejä, jolloin kaveri saa tussilla reitin vahvistettuaan myös leikata saksilla reitin korttiin. Mukavaa yhdessätyöskentelyä taatusti!

Kynäjumppaan tehtäväkortit sopivat siten, että laminoitte kortit ja käytätte valkotaulutussia piirtelyssä, jonka saa pyyhittyä kuivalla paperilla pois ja jätätte leikkaamisvaiheen tekemättä.

Runsaasti hienomotoristen taitojen harjoitteluun painottuvia tehtäviä löytyy myös Oppi&Ilo:lle tekemästäni Entten tentten-tehtäväkorttipakasta, josta löytyy sata tehtäväkorttia hahmotuskyvyn, päättely-ja keskittymistaitojen tukemiseen eri oppimisen alueita tehtävissä yhdistäen. Korttipakassa on mukana pyyhittävä tussi ja kortit ovat tehtävissä näin ollen loputtoman monta kertaa ja itse olen käyttänyt näitä työssäni paljon helppouden ja uudelleen käytettävyyden näkökulmasta alkuperäisen funktion lisäksi. :) Kortit ovat muista Oppi&Ilo:n korttipakoista poiketen tehtävänannottomia, minkä vuoksi nämä sopivat mitä tahansa kieltä puhuvalle ja vaikeimmissa tehtävissä apuna on malliesimerkki, jonka perusteella tehtäväidea selviää. Pääset tutustumaan tuotteeseen halutessasi tarkemmin täältä.


Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodotIMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Kuvakehyksestä ja sijaintikäsitekorteista

Tässä postauksessa pääset tutustumaan kuvakehyksen käyttöön ja saat tehtyä itsellesi suurennuslasin mallisen kuvakehyksen sekä tulostamaan kuvakortit sijaintikäsitteiden harjoittelemiseksi konkreettisesti ja lapsia motivoivalla tavalla. :)


Kielten rikas maailma

Kielten rikas maailma

 

Rikastuta lapsen kanssa yhteistä kirjan lukemis- tai katseluhetkeä ottamalla käyttöösi kuvakehys! Kuvakehyksen käyttö auttaa hauskalla ja motivoivalla tavalla lasta kohdentamaan tarkkaavaisuutensa keskusteltavana olevaan kohtaan kuvassa, tekstissä tai esimerkiksi tekstissä yksittäisiin sanoihin, tavuihin tai kirjaimiin. Kuvakehyksen avulla aikuinen saa suunnattua lapsen huomion haluamaansa kohtaan ja toisinpäin. Kuvakehyksen avulla voidaan etsiä ja NIMETÄ eri asioita myös ihan tavallisista aikakaus- tai mainoslehdistä tai vaikkapa postikorteista eri kriteerein esimerkiksi etsitään lehdestä kaikki, mikä on syötävää tai tietyn väristä.

Erityisen hyödyllistä on mielestäni tutkia ennen tarinan lukemista kuvakehyksen avulla kirjasta aukeamakuva ja nimetä kuvakehyksellä löydetyt kuvat sanoiksi ääneen ja voi myös miettiä lyhyesti, mitä tulevassa tarinassa mahtaa tapahtua kuvien perusteella. Kuvakehyksen käyttö varsinkin ennen tekstin lukemista auttaa erityisesti niitä lapsia, jotka vasta harjoittelevat äidinkieltään tai jotakin vierasta kieltä, koska kuvien kautta tulee tutustuneeksi tulevan tekstin/tarinan sanoihin ja väistämättä myös hahmottuu tarinan juoni ainakin osittain. Myös tutusta ja moneen kertaan luetusta kirjasta saa kuvakehyksen avulla löydettyä jotain ihan uutta, joka on jäänyt huomaamatta tai kerrata vanhaa, ei sekään huono asia ole (toistojen hyödyt! ;) ).

Muokkasin pixabaysta löytämästäni suurennuslasista käyttööni kuvakehyksen ja laminoituani sen liimaamisen ja leikkaamisen jälkeen ovat lapset kyselleet suurennuslasin aitoutta, koska laminoitu pinta suurennuslasin keskellä saa sen tuntumaan ihan oikealta suurennuslasilta. :) Tässä myös sinulle askarreltavaksi samainen suurennuslasi, ole hyvä! Suurennuslasi-tuloste tulostettavana tästä.


Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Sijaintikäsitteitä on abstraktiutuensa vuoksi vaikea selittää lapselle ymmärrettävästi ilman kuvatukia tai konkreettista toimintaa tai edes näyttämistä keholla. Sijaintikäsitteitä vilisee huomaamattamme jokapäiväisessä puheessamme runsaasti (“Ota lelu hyllyn päältä.”/ “Tossu on tuolin alla.”) sekä erilaisissa oppimistehtävissä/tehtäväkirjoissa (“Piirrä auto puun viereen.”) , joten sijaintikäsitteiden ymmärtäminen on välttämätöntä arjessa toimimisen kannalta. Netissä ja Pinterestissä on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja kuvista, joiden avulla voidaan nimetä sijaintikäsitteitä helposti. Tämä on minun versioni aiheesta ja saat tulostettua käyttöösi kuvassa näkyvät, kahdeksan sijaintikäsitekorttia tästä. Maalasin Sinellistä löytämäni puisen mini-keinutuolin mustalla akryylimaalilla ja löysin sieltä myös hellyttävän mini-pupun hahmoksi harjoittelua varten. Voit käyttää kuvakortteja, mini-tuolia ja -pupua esimerkiksi seuraavasti opettaessasi sijaintikäsitteitä lapsille:

1. Ottakaa yksi kuvakortti käyttöön ja tutkikaa, missä pupu on. Sanokaa pupun sijainti ääneen.

2. Yksi lapsista saa laittaa pupun kuvakortin mukaiseen paikkaan mini-tuolille ja aikuinen voi vielä kysyä, mihin lapsi laittoi pupun (tulee toistona sijaintikäsite).

3. Olen ottanut lastentuolin esiin tässä vaiheessa ja vastausvuorossa oleva lapsi on saanut mennä lopuksi itse konkreettisesti samaan paikkaan kuin minne hän laittoi pupun. Tässä vaiheessa olen kysynyt lapsilta, missä lapsi on tai todennut sen itse ääneen (taas toistoa sijaintikäsitteelle ;) ). Sitä riemua, kun saa mennä tuolin alle mykkyrään tai nousta seisomaan penkin päälle. :)

Sijaintikäsitteet hahmottuvat riemastuttavalla ja tehokkaalla tavalla, kun ne ensin hahmotetaan ja nimetään kuvasta, tehdään konkreettisesti kuvanmukaisesti ensin mini-tuolin ja -pupun avustuksella ja vielä lopuksi itse kehollisesti. Kun tätä harjoitusta toistetaan,ymmärrys sijaintikäsitteistä kasvaa ja ne alkavat muistua mieleen ja siirtyä arkipuheeseen ja -toimintaan - käsitteet muuttuvat mielessä abstraktin tasolta konkreettisiksi mielikuviksi!

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Geometriset kuviot-peli

IMG_2415.JPG
Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Geometristen kuvioiden harjoittelusta saat hauskaa ja toiminnallista askartelemalla itse tai yhdessä lasten kanssa pehmeistä softislevyistä ja valmiina myytävistä softispyörylöistä pelin. Geometriset kuviot olen jakanut kolmeen yläkategoriaan; ympyrät, kolmiot ja nelikulmiot, josta on hyvä lähteä liikkeelle kuvioihin tutustumisessa ja nimeämisessä. Kun geometristen kuvioiden yläkategoriat ovat halussa, voidaan lisätä ikä-ja taitotason mukaan alakategorioita, kuten nelikulmioihin suorakulmio, neliö, vinoneliö, suunnikas ja niin edelleen.

IMG_2387.JPG

Tarvikkeet: erivärisiä softislevyjä, softispyörylöitä, liikkuvia silmiä, tyhjiä xylitolpastillipurkkeja, dymoteksti tai permanenttitussilla teksti, paperiliimaa, kaksipuoleista tarranauhaa, sakset, puukirstu.

Tee näin:

1.Ota sopiva määrä valmiita softispyörylöitä puukirstuun.

2.Leikkaa saksilla erivärisistä softislevyistä erimuotoisia kolmioita (esim.tasakylkisiä tai suorakulmaisia kolmioita) ja nelikulmioita (esim.neliöitä, suorakulmioita, vinoneliöitä ja suunnikkaita) niin paljon, että puukirstu on täynnä softiskuvioita.

3.Varaa peliin noin kymmenen liikkuvaa silmää erilaisia rakennelmia varten, joista kerron vinkkejä alla.

4.Liimaa paperiliimalla xylitolpurkkien kylkiin symboleiksi kolmio, nelikulmio ja ympyrä. Kiinnitä liikkuvat silmät purkkien kansiin kaksipuoleisella tarranauhalla, jolloin silmät eivät irtoile kovankaan pelin tiimoilla ja silmät voi kiinnittää itse purkkeihin pelin aluksi. Lisää kategorian mukainen dymoteksti purkin kanteen tai kirjoita se permanenttitussilla.

4.Peli on valmis, ei muuta kuin pelaamaan!

Muutamia käyttövinkkejä pelin kanssa:

Nimetkää aina pelatessa geometrisen muodon nimi ja väri ääneen!

1.Lajittele kaikenväriset kuviot muodon mukaan xylitolpastillipurkkeihin eli kolmiot-nelikulmiot-ympyrät.

2.Luokittele kuviot muodon ja värin mukaan pöydälle esim.keltaiset nelikulmiot, punaiset ympyrät, vihreät kolmiot jne.

3.Lajittele kaikenväriset kuviot värin mukaan pöydälle esim.siniset kuviot (kolmiot-nelikulmiot-ympyrät).

4.Tee samanlainen rivi kuvioista kuin mallissa. Aikuinen tai lapsi tekee mallin ja toinen pelaajista tekee samanlaisen.

5.Rakenna mallinmukainen tai oma hahmo kuvioista esim.robotti, eläin tai kasvi. Lisää hahmoille liikkuvia silmiä, jolloin saat todentuntua ja elävyyttä hahmoihin.

Mieleenpainuvia pelin askartelemis-ja pelaamishetkiä!

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Sanasäkki

IMG_2351.jpg

Äidinkielen tai uuden vieraan kielen opettelussa sananvarannon rakentaminen on erittäin keskeistä puhutun kielen kuuntelemisen rinnalla. Sanavarannon rakentuminen ja sitä kautta kielitaidon alkeista peruskielitaitoon eteneminen edellyttää uusien sanojen runsasta toistoa ja toiminnallisuutta. Uuden kielen opettelijoiden eri tavat oppia kannattaa huomioida sanojen opettamisessa kieltä opetteleville; joku oppii parhaiten visuaalisesti (näkemällä oppimista eli esim.kuvien tai kuvioiden näkeminen), toinen auditiivisesti (eli kuuntelemalla) ja kolmas kenties kinesteettisesti (eli itse kokeilemalla ja kehoaan käyttämällä). Olen koonnut runsaasti perussanastoa kuviksi Papunetin kuvatyökalulla sekä hyödyntänyt myös netistä tähän käyttöön sopivia kuvia sekä koonnnut laajan vinkkivihkon, jossa on useita eri tapoja hyödyntää kuva-sanakortteja kieltä opettelevien eri oppimistyylit huomioiden. Tervetuloa mukaan kasvattamaan sanavarantoa kieltä opetteleville mukaansa tempaavien tehtävätyyppien ja menetelmien avulla!

IMG_2350.JPG

Valitse, minkä kategorian sanoja haluatte opetella ja tyhjennä kortit esimerkiksi johonkin pussukkaan, josta kortteja nostellaan. Itse käytän kuvassa näkyvää kankaista pussukkaa, johon olen painanut taikurinhatun kuvan, josta kurkistelee pupu. Käytän tehtävänantona seuraavaa:

”Kuka haluaa nostaa kortin taikurinhatusta?”

TAI

IMG_2300 (2).JPG

”(Lapsen nimi) saa nostaa kortin taikurinhatusta.”

Jos jokainen saa nostaa vuorollaan kortteja (jolloin odottelua tulee melko paljon) tai oman vuoron hahmottaminen on haasteellista, kannattaa käyttää vuorokorttia, jolloin lapsille konkretisoituu se, kenen vuoro on ja vuorokortin konkreettinen tuleminen lähemmäksi itseään kertoo, että oma vuoro on kohta tulossa. Vuorokortit voit tulostaa tästä.

Esittelen seuraavaksi kuvien kera vinkkivihkon tehtävätyyppejä ja pääset tulostamaan kuvissa näkyviä kuva-sanakortteja linkeistä.

Kuvassa näkyvän vinkkivihkon pääset tulostamaan tästä.

Kielten rikas maailma

Kielten rikas maailma

 

Havainnoimistehtävä korteilla

IMG_2393.JPG

Lapset saavat nostaa kortteja pussukasta ja etsitään yhdessä erityisesti ryhmätila-, eläin-, väriläiskä-, vaate- tai ruokasanastoon liittyviä asioita ryhmätilasta, lasten vaatetuksista jne. Esimerkiksi kun nostetaan värikortteja, etsitään vastaavaa väriä ryhmätilasta tai lasten vaatteista/kehosta. Hedelmiä tai kasviksia nostettaessa voidaan nimetä hedelmien nimien lisäksi niiden värit ja etsiä vastaavia värejä ryhmätilasta/lapsista tai etsiä vastaavat hedelmät kotileikin muovi- tai puuleluista, mikäli sellaisia on.

Väriläiskät ja taustataulun pääset tulostamaan tästä.

Aakkoskirjaimet sanasäkissä

Sanasäkkiin lisäsin softisympyröistä irtokirjaimet ja kirjoitin Opetushallituksen mallikirjainten mukaiset kirjaimet niin, että toisella puolella on iso alkukirjain ja toisella puolella pienaakkonen, jolloin voidaan harjoitella tunnistamaan molempia kirjaimen muotoja/kirjoitusasuja. Lisäsin myös Viitottu rakkaus-sivustolta löytyvät aakkoskortit, joita voidaan käyttää monella eri tavalla pelkän nostamisen, nimeämisen ja alkuperäisen muistipelitarkoituksen lisäksi tämän postauksen ideoiden avulla, jotka on koottu tulostettavaan muotoon tekemääni vinkkivihkoon.

Lajittelutehtävät

Ota kahdesta tai useammasta kategoriasta sopiva määrä sanoja nostettavaksi pussukkaan ja tulosta lajittelupohjiksi ”kuvalevyt” kustakin kategoriasta. Lapset saavat nostaa kortin, nimetä ja sanoa sen ääneen sekä lajitella kortin oikeaan kuvalevyyn.

 Lajittelutehtäväksi ”kuvalevyjen” sijaan voidaan ottaa esimerkiksi kaksi tai kolme laatikkoa, jotka on nimetty kategorioiden mukaan esim.yhdellä kategoriaan kuuluvalla kuvalla; vaatteet, ruokasanat, värit, eläimet jne.

Lotto-tehtävät

Tulosta kuva-sanakortteja kahdet kappaleet, mutta jätä toinen tulosteista ”kuvalevyksi”, josta esim.pussukasta nostamisen jälkeen etsitään samanlainen kuva-sanakortti ja kiinnitetään kuvalevyyn oikeaan kohtaan sinitarralla.

Pingo-tehtävät

Tulosta kuva-sanakortteja kahdet kappaleet, mutta jätä toinen tulosteista ”kuvalevyksi”. Leikkaa kuvalevystä valmiita pingopohjia esim.4-6 kuvan kokonaisuuksiksi ja pelatkaa pingoa yksilö-tai ryhmäkokoonpanoilla. Aikuinen tai onnettareksi valittu lapsi nostaa kortin kerrallaan taikurinhatusta, näyttää ja nimeää sen pelaajille, jotka puolestaan ympyröivät tussilla laminoiduista pingoalustoistaan kuulemansa ja näkemänsä kuva-sanakortin tai laittavat pelimerkin kuvan päälle. Huudetaan ”PINGO!” heti, kun pingoalustan kaikki kuvat on ympyröity. Tai jos pingopohjissa on esimerkiksi yhdeksän kuvaa, voidaan sopia, että ”PINGO!” huudetaan, kun saadaan ympyröityä kolme perättäistä kuvaa vaaka- tai pystysuoraan tai vinoittain.

Kuvassa näkyvät ryhmä-/opetustilaan liittyvät kuvat pääset tulostamaan tästä.

Hedelmä-ja marjakuvat pääset tulostamaan tästä.

Kasvisten kuvat pääset tulostamaan tästä.

Ruokasanastoa pääset tulostamaan lisää vielä tästä1 ja tästä2.

Verbikortit pääset tulostamaan tästä.

Kuvasuunnistus

Kuva-sanakortit kiinnitetään sinitarralla/teipillä joko kuvapuoli näkyville tai jännityksen lisäämiseksi kuvapuoli alaspäin ryhmätilaan, josta etsitään kortteja joko kartan avulla tai sanallisten vihjeiden avulla.

Kortit voidaan löytämisen ja nimeämisen jälkeen syöttää erilaisille syöttökuville (esim.muokkaamani sammakko-syöttökuva tai  esimerkiksi Roihusten kuvamateriaalissa mukana kulkeville koiralle, mummolle tai pyykkikoneelle, jos käytät Roihusia kielen opettelussa) tai lajitella löytämisen jälkeen kuvat eri kategorioiden mukaisiin laatikoihin esim.vaatteet-ruoat-värit.

IMG_2384.JPG

Sammakko-syöttökuvan pääset tulostamaan tästä.

Toimiva ja motivoiva idea on myös syöttää kuvakortteja tai konkreettisia esineitä jollekin pehmolelueläimelle esim.itse olen ostanut kuvassa näkyvän Leif-leijonan Ikeasta samoin kuin ruokakuppinsa. Aluksi kuva-sanakortit voidaan nostaa pussukasta, nimetä ääneen ja sen jälkeen etsiä vastaavat kuvat konkreettisina leluina kotileikistä ja syöttää ne pehmoeläimelle. Mukavan hellyttävää puuhaa ja oppimisen riemua tuottava tehtävä!

Kääntelytehtävät

Laita kortit taustapuoli ylöspäin maahan (kiinnitä sinitarralla maahan kiinni, jos tuntuu, että lasten on vaikea olla nostelematta kortteja muulloinkin kuin omalla vuorollaan). Käyttäkää vuorokorttikuvaa selkeyttämään lasten vuoroja.

Vinkkejä kääntelytehtäviin:

A)   Etsi pyydetty kortti: Katsotaan aluksi kortit läpi ja laitetaan sitten kuvapuoli alaspäin lattialle nostettavaksi, jolloin aikuinen tai lapsi saa keksiä, mikä kortti pitää saada nostettua eli tämä toimii muistipelin kaltaisena, mutta ei etsitä pareja, vaan yksittäisiä kortteja.

B)   Muistipeli: Tulosta kuva-sanakortteja kahdet kappaleet kutakin ja pelaa perinteisen muistipelin tapaan.

IMG_2366.JPG

Kärpäslätkä-leikki

Ota yhdestä tai useammasta kategoriasta kortteja 4-20 kappaletta, riippuen ikä-tai kielitaitotasosta. Käykää kortit läpi nimeämällä leikin aluksi. Aikuinen nimeää (ja käyttää tarvittaessa kuvatukena toisia kappaleita korteista) ja lapset yrittävät mahdollisimman nopeasti lätkäistä kärpäslätkällä korttia. Kortin saa nopein lätkäisijä. Vuorotellen lätkimällä, ilman kilpailua nopeudesta, peliin saa rauhaa ja miettimisaikaa myös sellaisille lapsille, jotka ovat tällaisessa pelissä hitaampia. Kannattaa käyttää molempia pelityylejä vaihdellen.

Kuvassa näkyvät eläinkortit olen leikannut Pikku Kakkosen kommunikaatiokorteista ja pääset tulostamaan ne tältä sivulta. Tulostin kaikki neljä kuvataulua, joissa oli eläimiä suomalaisista eläimistä eläintarhaeläimiin.

Kim-leikki

Laittakaa lattialle haluamastanne kategoriasta sopiva määrä kortteja, käykää läpi nimeämällä ja tutkimalla mahdollisuuksien mukaan korttien kuvista ominaisuuksia etsien samoja ominaisuuksia lapsista tai ympäröivästä tilasta esim.etsitään värejä.

Laittakaa kortit kuvapuoli ylöspäin lattialle. Aikuinen ottaa yhden korteista pois, kun lapset pitävät silmiään kiinni. Silmät aukaistuaan lapset yrittävät arvata mahdollisimman nopeasti, mikä korteista on otettu pois.

“Myrkkykortti”-leikki

Laittakaa lattialle haluamastanne kategoriasta sopiva määrä kortteja, käykää läpi nimeämällä ja tutkimalla mahdollisuuksien mukaan korttien kuvista ominaisuuksia etsien samoja ominaisuuksia lapsista tai ympäröivästä tilasta esim.etsitään värejä.

Laittakaa kortit kuvapuoli ylöspäin lattialle. Aikuinen tai yksi lapsista saa päättää, mikä korteista on ”myrkkykortti” ja osoittaa korttia sormella äänettömästi niin, ettei silmiään kiinni pitävä korttien kerääjä saa vihiä valitusta kortista. Korttien kerääjä poimii kortteja yksi kerrallaan niin pitkään, kunnes tulee poimineeksi ”myrkkykortin”.

Kirjoittamaan harjoitteleminen/kirjainten tutkiminen

IMG_2369.JPG

Käytä kuva-sanakortteja malleina kirjoittamaan opetteleville tai lapsille, jotka haluavat ”leikkikirjoittaa” sanoja. Kirjoittaminen on erityisen hauskaa irtokirjaimien esim.magneettikirjaimien avulla tai kirjoittamalla tabletille sormella kirjaimia siihen sopivalla sovelluksella/piirto-ohjelmalla tai  ihan vain perinteisesti kynällä paperille. Kuva-sanakorteista voidaan tutkia myös esim. alku-ja loppukirjaimia, laskea tavuja taputtamalla sanat käsillä tai rytmittämällä esim.marakassilla ja harjoittelemalla yksittäisten kirjainten äänteiden sanomista ääneen, äänteiden yhdistämistä ja lopulta yksinkertaisten tavujen lukemista.

Kuvassa näkyvät vaatekortit pääset tulostamaan tästä.


Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Adjektiivien ja vastakohtien opettelu

Liitin sanasäkkiini yhdeksi kategoriaksi netistä valmiina löytyviä vastakohtien harjoitteluun tehtyjä kuva-sanakortteja. Suurin osa vastakohdista kuului myös adjektiiveihin, joten otin materiaalista käyttöön kaikki ne kortit, jotka olivat sekä vastakohtia että adjektiiveja, jolloin samoilla korteilla voidaan harjoitella yksittäin joko adjektiiveja tai vastakohtia.

A)   Adjektiivien harjoittelu: Mitä konkreettisemmin ja lapsia osallistavammin adjektiiveja käsitellään, sitä paremmin ne jäävät lapsille mieleen ja oppiminen on samalla sekä hauskaa että motivoivaa! Adjektiivikorttien käyttäminen on luontevaa ja hauskaa esim.kuvasuunnistuksessa, kärpäslätkäleikeissä, pussukasta nosteluleikissä tai esim.piirrostehtävinä joko niin, että lapsi piirtää ohjeiden mukaan paperille adjektiivin mukaisia kuvia tai liittää valmiisiin väritys-/piirroskuviin adjektiivien mukaisia ominaisuuksia esim. täydennettävänä kuvana kuva koirista, joille piirretään ohjeiden mukaan kuvaan erilaisia ominaisuuksia, jotka ovat adjektiiveja esim.lyhyt häntä, pitkä häntä, pienet hampaat, suuret hampaat, iloinen ilme,surullinen ilme, pehmeä turkki, likainen koira, puhdas koira jne. Monet adjektiiveista ovat myös vastakohtapareja, joten niistä on myös luontevaa puhua tässäkin yhteydessä.

Kuvakorttien tueksi voidaan etsiä kuvia lehdistä, käyttää postikortteja tai tulostaa vaikkapa seuraava värityskuva, josta löytyy ainakin seuraavat adjektiivit, jotka väritetään kuvasta sitä mukaa kuin ne löydetään esim. ”Väritä kuvasta esine tai asia, joka on puhdas (koira)..pieni (pyyhekoukku/silmät/korvat)..suuri (kylpyamme)..märkä (vesi)..pehmeä (pyyhe)..iloinen/innostunut (lapset/aikuiset/koira), pilkullinen (äidin essu/koiran turkki), raidallinen (isän paita/tytön hame), pyöreä (kylpyammeen renkaat), kova (lattia) ja niin edelleen.

Värityskuva löytyy täältä: http://www.supercoloring.com/fi/varityskuvat/harry-likainen-koira-kylpyhuoneessa.

B)   Vastakohtien harjoittelu: Vastakohdat ovat aiheen tasolla hyvin abstrakti käsite lapsille, joten toistot, leikillisyys ja vastakohtien tunnistaminen/nimeäminen mahdollisimman konkreettisesti ovat avainasemassa niiden opettelua. Sanasäkin vastakohta-kortteja voidaan nostaa esim.pussukasta ja nimetä, ilmaista kehollisesti yksin tai yhdessä parin kanssa, piirtää/maalata paperille tai etsiä vastakohtapareja ympäröivästä tilasta/esineistä tai ihmisistä.

Etsikää ympäröivästä tilasta kuvakortteja vastaavia vastakohtia/vastakohtapareja vertailemalla ominaisuuksia lasten, erilaisten arkisten tarvikkeiden tai leikkivälineiden avulla esim.”pieni-suuri” voidaan havainnollistaa esim.pienellä muovieläimellä ja suurella pehmolelueläimellä. Tai ”lyhyt-pitkä” voidaan havainnollistaa vertaamalla lasten ja aikuisen pituuksia tai vertailemalla vaikkapa kynien pituuksia. ”Kevyt-painava” voidaan havainnollistaa esim.etsimällä arikisista esineistä lasten kanssa yhdessä mahdollisimman kevyt ja painava esine/lelu.

Kehollisesti voidaan havainnollistaa vastakohtia esim.”iloinen-surullinen” siten, että pareista toisella on iloinen ilme ja toisella surullinen; peilistä katsominen on tässä tehtävässä riemullista ja lapset näkevät molempien ilmeet yhtäaikaisesti, mikä helpottaa vastakohta-käsitteen ymmärtämistä vertailun kautta. Liikunnassa voidaan esim.harjoitella hyppimään lyhyitä ja pitkiä hyppyjä tai seisomaan-istumaan jne.

 Vastakohtia on kiva piirtää pitäen mallina vastakohtakortteja piirtämällä kortissa olevan kuvan ja etsimällä sille vastakohtakortin ja piirtämällä vastakohdat paperille vierekkäin. Ilman vastakohtakortteja voidaan piirtää erilaisten tehtävänantojen mukaan esim.”Piirrä paperille iso kissa…Piirrä paperille pieni kissa...Iso ja pieni ovat toistensa vastakohtia. Keksitkö muita vastakohtia? Piirrä.” Kynätyöskentelyssä paperille on esim. piirretty kahdet kasvot ja kasvoihin pyydetään piirtämään surullinen ilme ja pyydetään miettimään vastakohtaa tai pyydetään suoraan piirtämään surullinen ja iloinen ilme ja niin edelleen.


Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lukumäärien harjoittelu

IMG_2372.JPG

Lukumäärien harjoitteluun olen liittänyt sanasäkkiin netistä löytyvät ”satakalat”. Satakalat pääset tulostaan Lasten keskuksen sivuilta tästä. Satakaloja olen nähnyt käytettävän aktiivisesti eskareissa mm.eskaripäivien laskemiseen, kun tapana on ollut viettää satajuhlaa 100.eskaripäivän johdoksi. Kalat toimivat konkreettisesti päivien laskemisessa siten, että kaloja lisätään yksi päivässä seinällä olevaan akvaarioon ja kalojen muodostaessa 10 kalan parvia, ne korvataan 10-kaloilla ja lopulta, kun akvaariossa on kymmenen 10-kalaa, korvataan ne yhdellä 100-kalalla.

Satakaloilla pystytään päivien laskemisen ohessa harjoittelemaan kymmenylitystä, kymmenittäin laskemista ja lopulta lukukäsitteen 100 hahmottumista. (lisää aiheesta esim.Matikasta moneksi-teoksessa).

 Muutamia ideoita satakalojen käyttöön:

A)   Aikuinen tai lapsi tekee mallin, millainen kalaparvi akvaariotaustaan tai lattialle pitää tehdä ja toinen lapsista tekee samanlaisen parven kaloista.

 B)   Heitetään noppaa ja kerätään kaloja noppaluvun verran itselle. Voittaja on se, kuka on saanut kerättyä eniten kaloja. Kalat voidaan laskea ja lajitella myös värien mukaan, jolloin voittajan etsimisen sijaan keskitytään siihen, kuinka monta ja minkä väristä kalaa kukin on saanut.

 C)   Lapset nostavat eri värisiä kaloja pussukasta ja käyvät kiinnittämässä sinitarralla ryhmätilassa samanväriseen esineeseen kalan. Lopuksi, kun kaikki kalat on kiinnitetty ympäri ryhmätilaa, ne etsitään yhdessä ja voidaan syöttää löydettyä esim.sammakolle, koiralle tai muulle vastaavalle syöttökuvalle.

IMG_2378.JPG

 D)   Kymmenjärjestelmää voidaan harjoitella esim.siten, että otetaan kaloja lapsen ikä-ja taitotason mukaisesti joko välillä 1-20 tai suurempia lukuja. Kaloja aletaan niputtaa kymmenen parviin ja tarkastellaan, kuinka monta kymmenen kalan parvea saadaan ja montako yksittäistä kalaa jää yli. Tehtävää varten voi olla paperilappu, joka on jaettu kahtia viivalla ja jonka yläreunassa on kirjaimet K (kymmenet) ja Y (ykköset). Merkitään laminoidulle kortille pyyhittävällä tussilla numeromerkit tai käytetään esim.pieniä esineitä niin, että merkitään K kohdalle, kuinka monta kymmenen kalan parvea saatiin ja Y kohdalle, kuinka monta yksittäistä kalaa saatiin. Luetaan paperista sormella oikeita kohtia osoittaen ääneen esim. ”Kaksi kymmentä ja kaksi ykköstä eli kaksikymmentäkaksi.”

Voit tulostaa tekemäni “kymmenet-ykköset” - kortin myös tästä. 

 E)   Lukujonoja voidaan harjoitella esim.siten, että laitatte kaloja peräkkäin 1-10, 1-20 tai enemmän. Laskekaa kaloja ääneen sormella kalaa koskien 1-10 ja taaksepäin 10-1 jne. Ottakaa lukujonon alusta kaloja vaikka viisi pois ja lähtekää laskemaan luvusta viisi eteenpäin lukuun 20 ja taaksepäin lukuun 5. Aikuinen voi myös peittää kädellä jonkun luvun lukujonosta, jolloin lapsi laskiessaan kertoo, mikä lukukala käden alle jäi. Tarvittaessa kalojen pintaan voi piirtää pyyhittävällä tussilla numeromerkit, jolloin laskemista ja käden alle jäänyttä lukukalaa on helpompi hahmottaa.

F)    Luvun käsitettä lukumäärän ja numeromerkin avulla voidaan harjoitella siten, että heitetään numeronoppaa ja otetaan kaloja nopan mukaisesti tai nostetaan kortteja, joissa on sovitut luvut numeromerkeillä kirjoitettuna ja kerätään kaloja numeromerkin verran.

G)   Lukusanan (esim.neljä)  ja lukumäärän (. . . . ) yhteyttä voidaan vahvistaa esim.pyytämällä ottamaan kaloja käteen/purkkiin/taustatauluun tietyn verran sanoen luvun ääneen tehtävänannossa, jolloin lapset eivät näe konkreettisesti numeromerkkiä tai lukumääräkorttia,jossa olisi pisteinä tai muilla merkeillä ilmaistu lukumäärä vaan harjoittelevat hahmottamaan lukumäärää kuullun lukusanan perusteella.

Nopan käyttö kuva-sanakorttien kanssa

Heittäkää noppaa, laskekaa pisteet ääneen ja ottakaa valittuja kuva-sanakortteja pussukasta tai lattialle kuvapuoli alaspäin käännettynä nopan osoittama lukumäärä. Itse käytän isoja, pehmeitä noppia (auton karvanopiksi tarkoitettuja J ) , jolloin isonkin ryhmän kanssa toimiessa kaikilla on mahdollisuus nähdä ja opetella hahmottamaan noppalukuja eli lukumääriä. Tehkää kuva-sanakorttien nostamisen jälkeen korttien kanssa jotain tähän vinkkivihkoseen kootuista ideoista.


Kasvan, liikun ja kehityn

Kasvan, liikun ja kehityn

Liikunnallisesti kuva-sanakortteja voidaan käyttää myös monipuolisesti esim.siten, että opeteltavan teeman mukaisia kuva-sanakortteja on kiinnitetty ympäri liikuntatilaa tai ulkotiloja ja kortin saaminen edellyttää esim.kiipeämistä, konttaamista, ryömimistä (kuvakortti on esimerkiksi matalan pöydän alapuolelle tai kankaisen tunnelin kattoon kiinnitetty, jonne pääsee vain ryömimällä), hyppimistä (esim.kortti on juuri sen verran korkealla, että siihen ei ylety kuin hyppäämällä) ja niin edelleen.

Kuvista voidaan myös tehdä kuva-pelirata, jolloin kuvat muodostavat pelialustan ja esimerkiksi noppaa heittämällä selviää hyppyjen lukumäärä lattaialla olevalta kuvakortilta toiselle ja voidaan sopia, että yli hypittävien kuvakorttien nimet sanotaan ääneen. Lattialla ollessaan laminoidut kuvakortit voivat olla liukkaita tossuilla hypittäväksi, joten tähän tehtävään suosittelen paljaita varpaita turvallisuuden takaamiseksi tai kuva-kortin kiinnittämistä teipillä muotopalaan, jossa on jarrutausta.

Oppimisen riemua ja leikkimielisyyttä sanasäkki-tehtävien parissa! :)IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Kuvatuet opetuksen tukena

Ovatko kuvatuet perusarkeasi vai harjoitteletko vasta niiden käyttöä opetus-ja kasvatustyössä? Itse olen sattumalta ollut kaikki työvuoteni lapsiryhmissä, joissa on ollut välillä enemmistönäkin eri kieli-ja kulttuuritaustaisia lapsia, jolloin arki ja lapsiryhmän tarpeet ovat muokanneet vuosien saatossa opettamisesta aina vain kuvatuetumpaa. Arjessa olen saanut niin usein konkreettisesti huomata, kuinka suuri merkitys kuvilla on ollut vuorovaikutussuhteen luomisessa lapsiin ja lapsien sitouttamisessa toimintaan ilman yhteistä kieltä, että se on palkitsevuudeltaan ollut sellaista, etten luovu kuvien käytöstä jatkossakaan. :) Kuvien käytöstä hyötyy koko ryhmä, vaikka kuvatuet tarjoavatkin välttämättömän keinon vasta kieltä opettelevalle pysyä mukana opetuksessa ja leikeissä.

Kehittelin töihin palattuani arkikuva-nipun,johon sain inspiraation kieku-kollegan vinkkaamasta päiväkoti-nipusta, jossa oli neljä kuvaa yhdessä kortissa. Kehittelin tätä ideaa pidemmälle ja laitoin kuusi korttia yhdelle kortille sekä lisäilin omia teemoja. Papunetin kuvatyökalulla tekemästäni arkikuva-nipusta löytyy hyödyllisiä verbejä, keskeisimmät tunteet, päiväkotiarjen rutiinit, kehonosat, vaatteita, sanastoa tehtävien tekemiseen (esim.ympyröidä, jakaa, enemmän, vähemmän jne.), sisä-ja ulkoleikkisanastoa, värit, numerot 1-20, kaikki aakkoset jne. Tarkoitus on ollut pärjätä mahdollisimman vähällä korttimäärällä, jotta käyttö olisi sujuvaa eikä nippu painaisi liikaa, minkä vuoksi yhdestä kortista saa kolmen kuvan jälkeen pystysuunnassa kahtia taittamalla kaksipuoleisia. Olen koonnut arkikuvanipun sillä logiikalla, että saman teema kuvat olisivat lähekkäin tai jatkuisivat nipun aukaisemalla “aukeamaksi”, joten jos haluat kaiken hyödyn irti nipusta, kokoa se kuvien mukaiseen järjestykseen. Arkikuvien lisäksi minulla roikkuu kaulanauhassani liikennevalot ja Miniverso-kortit. Kuvanipun kantaminen kaulassa on jo itsessään herättänyt eri ryhmiä kiertäessäni lapsissa suuresti mielenkiintoa ja on tarjoutunut pieniä hetkiä tutkia ja nimetä nipusta löytyviä kuvia. Ihanin palaute nipusta tuli eräältä opettajalta, joka muutaman päivän käytön jälkeen totesti, että “meillä olisi aina pitänyt olla tällaiset kuvat käytössä”.

Arkikuvanipun tueksi suosittelen tulostamaan kommunikointitauluja, jotka jatkavat sanastoa kuvatukien muodossa ja selkeyttävät ja tukevat tuokioiden ja leikkien kulkua, koska kuvanippuun valitsin vain keskeisimmät kuvat. Olen poiminut netistä upeita ja helppokäyttöisiä kommunikointitauluja/kuvatukia tulostettavaksi arkeen. Innostavaa opetus-ja kasvatustyötä kaikille!

Arkikuva-nippu

Pääset tulostamaan arkikuva-nipun kolmessa osassa tästä1, tästä2 ja tästä3.

Tässä nipun kuvat ja koontiohjeet:

Tulostettuasi A4-kokoiset kuvasivut taita kuvasivu kolmen kuvan jälkeen pystysuunnassa kahtia (ei ulkoreunojen mukaan, koska kuvat eivät ole yhtä kaukana reunoista), laita liimaa väliin ja leikkaa kahden kuvan korkuisiksi korteiksi. Yksittäinen kaksipuoleinen kortti on siis 2x3 kortin kokoinen, kuten kuvista näkyykin.

Päiväkoti-ja koti-kuvien kääntöpuolella on kuvat lapsen hakijoista tai tuojista, jolloin lapselle voi kertoa, kuka on tulossa hakemaan häntä kotiin. Minusta tuntuu, että tämä kortti on ahkerassa käytössä, kun kullannuput odottelevat hakijoita iltapäivästä.

Aakkosille ja luvuille 1-20 on ollut paljon käyttöä, kun olen pelannut lasten kanssa pelejä tai tehnyt erilaisia tehtäviä ja aakkoset itsessään ovat innostaneet lapsia kyselemään sormella osoittaen, mikä on kirjaimen nimi. Kun lapset harjoittelevat kirjoittamaan omia nimiään aakkoskorteista on helppo ja nopea näyttää puuttuvan aakkosen kirjoitusasu myöskin.

Puhe-ja vuorokorteista

Toimiva ja arkityössä hiljaisena tietona kulkeva apuväline oman ja toisen vuoron hahmottamiseen on puhe-ja vuorokortin käyttö. Käytän itse puhe-ja vuorokorttia niin pienryhmässä kuin koko ryhmän käytössä ja se auttaa lapsia hahmottamaan, kenellä on vuoro puhua tai tehdä jotain pelin ohjeiden mukaisesti. Kokosin pixabaysta muutaman innostavan kuvan puhe-ja vuorokorteiksi, jolloin löytyy mieluinen ja sopiva kortti eri-ikäisille lapsille. :) Olen sanoittanut korttia siirtäessäni lapselta toiselle esim.”Nyt on sinun vuorosi. Tässä sinulle vuorokortti.”

Puhe-ja vuorokortit voit tulostaa tästä.

Kuvassa näkyvän seinätaulun voit tulostaa tästä.

IMG_2300.JPG
IMG_2298.JPG

Ongelmanratkaisu-apulaisen käytön opettamalla lapset saavat apua ongelmatilanteisiin ja oppivat pikku hiljaa ratkaisemaan itsenäisesti ongelmia. Minusta tämä on ollut erittäin toimiva!

Ongelmanratkaisu-apulaisen pääset tulostamaan täältä.


Kielten rikas maailma

Kielten rikas maailma

 
IMG_2294.JPG

Autoleikkiin saat tulostettua kommunikaatiotaulut täältä.

Nukkeleikkeihin saat tulostettua kommunikaatiotaulut täältä.

Nämä kommunikaatiotaulut kannattaa sijoittaa näiden leikkien lähettyville joko maahan tai seinälle, mistä ne tulevat aktiiviseen käyttöön ja josta myös lapset pääsevät näyttämään sormella kuvia leikin aikana. Kuvat toimivat hyvinä vihjeinä aikuiselle leikin kulusta ja ideoista myös silloin, jos ei ole erityisen leikkivällä mielellä. :)

IMG_2295.JPG

Minun leikit-kommunikaatiotaulu tulostettavaksi tästä,

rakenteluleikit-kommunikaatiotaulu tästä,

laastarileikki-kommunikaatiotaulu tästä,

legorakenteluun tästä.

Idea toimintapussukasta

IMG_2262.JPG

Olet varmaan miettinyt jo paljon alkavaa toimikautta lasten ja oppilaiden kanssa. Ehkä etsit kuumeisesti vinkkejä helppoihin ryhmäytymisleikkeihin tai pieniin “alkujumppiin” toimintatuokion tai oppitunnin aluksi tai loppurentoutukseen toiminnan päätteeksi. Kokosin netistä ja omasta ideakopasta käyttöösi 24:n kortin nipun yksinkertaisia pien-tai kokoryhmän kanssa tehtäviä “alkulämmittelyjä, välipalatehtäviä tai loppurentoutuksia”, jotka tukevat ryhmäytymistä ja virittävät vuorollaan eri aisteja monipuolisesti - eivätkä tarvikkeet ole mahdottomia valmistaa tai löytää valmiina ja jotkut leikit tehdään kokonaan ilman tarvikkeita. Korttinipun lisäksi keräsin ko.tehtävään sopivia yksinkertaisia välineitä, joiden avulla vahvistetaan positiivisia vuorovaikutuskokemuksia lasten ja aikuisten sekä lasten ja lasten välillä. Kerää sinulle sopivimmat ideat ja tyhjennä toimintapussukkaasi oma ideakoppasi ja ota pussukka aktiiviseen käyttöön!

Palasin juuri äitiyslomalta töihin kiertäväksi kieli-ja kulttuuriopeksi varhaiskasvatukseen ja idea helposti mukana kuljetettavasta toimintapussukasta heräsi, kun mietin, miten saisin toimintatuokioiden aluksi ja lopuksi aiemmissa lapsiryhmissäni käyttämiäni tarvikkeita tai ideoita kulkemaan matkassani lapsiryhmästä toiseen sen lisäksi, että täytyy saada kuljetettua myös varsinaiset toimintatuokioiden aikana käytettävät materiaalit. Kerron muutamalla sanalla pussukasta olevista tavaroista kuvien kera ja olen ajatellut vaihdella tavaroita toimintapussukan sisällä kauden edetessä, jotta sama harjoitus/leikki ei käy tylsäksi, vaan toimii motivaattorina ja mukavana osana tuokiota tai siirtymähetken ajanvietteenä.

IMG_2263.JPG

Kuvassa näkyy tulostettavissa oleva korttinippu ryhmäytymistä tukevista leikeistä, jotka sopivat hyvin niin aluksi, lopuksi kuin “välipalaksi” toiminnan lomassa. Korttinipusta löytyy käyttämäni sivustot, joilta olen koonnut suurimman osan korteista.

Tein pixabaysta löytämistäni superhahmo-kuvista nimikyltit, koska tulen tapaaman kiertävässä työssäni paljon lapsia ja haluan puhutella lapsia pienryhmissäni nimillä ennen kuin muistan niitä ulkoa.. ;) Permanenttitussilla nimi pysyy laminoidussa kuvassa eikä tahri lasten vaatteita, mutta lähtee pois esimerkiksi tipalla käsidesiä tai nihkeällä taikasienellä pyyhkien.

Pikkuruiset puput on tarkoitettu perinteiseen “pikku-ukko”-leikkiin nyrkin sisään suljettavaksi joko aikuisen johdolla leikittäväksi tai lasten keskinäiseen leikkiin.

Tästä voit tulostaa tästä kortit nippuusi.

Tästä voit tulostaa superhahmot nimikyltteihin.

IMG_2264.JPG

Kuljetan laulu-ja lorukortteja toimintapussukassa mukana, koska kokemuksen mukaan lauluilla ja loruilla saa rauhoitettua monta odottelu-tai siirtymähetkeä ja toimivat mukavina aloituksina tai lopetuksina varsinaisille toimintatuokioille myöskin. :) Laululeikeissä lapsi saa purkaa energiaansa ja jaksaa keskittyä paremmin istumaan tai työskentelemään pöydän ääreen ja keskittymisen herpaantuessa lapset voivat tarvita välitekemisiksi myös aktiivisia lauluja tai loruja.

Energian purkamiseen, keskittymisharjoitukseksi ja alkumotivoinniksi kierittelin mini-vanteita piipunrasseista, joiden läpi lapset saavat heitellä värikkäitä pompomeja joko itse vanteesta pitäen, kaverin tai aikuisen pitäessä vannetta eri korkeudella. Pompomeja on kiva heittää eri asennoista vanteiden läpi silmät auki tai kiinni.

Viitottu rakkaus-sivuston Marilta löytyi jälleen loistava materiaali heti käyttöön; kuvin tuettu Kapteeni käskee-leikkikuva. Ostin saippuakuplia leikkiä varten, jonka olin koonnut korttinippuunkin eli lasten pitää poksautella kuplia sovituilla vartalonosilla aikuisen puhaltaessa kuplia..Ei muuta kuin pitämään hauskaa!

IMG_2266.JPG

Vuorovaikutusleikkikerhon teemaan kuuluu pipirasvan käyttö alkuleikkinä ja se oli yksi ihanimmista hetkistä koko kerhoa, kun lapset etsivät urakalla pipejä, joihin aikuinen ja välillä kerhokaveritkin laittoivat rasvaa ja pipeihin puhallettiin yhdessä. Lapset tuntuivat odottavan pipien hoivaushetkeä todella paljon. Olen hyödyntänyt pienryhmissä pipirasvan käyttöä muulloinkin kuin vain vuorovaikutusleikkikerhoa pitäessäni ja lapset ovat pitäneet tästä kovasti. Tulostin Viitottu rakkaus-sivustolta kuvatueksi kuvassa näkyvän “Minua sattuu”-kuvan, jota voi tarvittaessa käyttää apuna pipien etsimisessä ja nimeämisessä sekä arjessa muuten, kun jotain sattuu tai lapsi sairastuu kesken päivän. Pipirasvaan tulostin lääkärisammakon kuvan pixabaysta.

Pikku-peilit ovat loistavia alkuleikkivälineitä tuokioille tai yhteiseen piiriin, kun jutellaan, mitä lapsille kuuluu ja millä mielellä he ovat sillä hetkellä tai kun dramatisoidaan erilaisia tunteita/tilanteita yhdessä. Maalasin Sinellistä löytyvät pikku-peilit ja liimasin toiseen muutaman tunnetilasta kertovan tarran, jolloin lapsi voi esimerkiksi kertoa omasta tunnetilastaan peilin avulla tai matkimalla suujumpan tapaan ilmeitä, joita tarroissa on. Vuorovaikutusleikkikerhossa peiliä on käytetty alkuleikissä siten, että aikuinen on kurkistuttanut lasta katsomaan peiliin samalla, kun hän on sanonut jokaisesta lapsesta ääneen jonkin kauniin kasvojen piirteen tai henkisen ominaisuuden esim.”Kenen kauniit silmät peilistä kurkkaavat..?”

IMG_2267.JPG

Hienomotoriseksi pikkutehtäväksi sopii hyvin huovasta leikatut vaatekappaleet, joita lapset saavat vuorotellen tulla laittamaan pyykkinarulle kuivumaan pikkuruisilla pyykkipojilla. Alunperin olen saanut idean tähän Pinterestistä. Vaatteiden avulla voidaan harjoitella esim.lukumääriä ja värejä sekä vaatekappaleiden nimiä.

Suujumppana ja keskittymisharjoituksena toimii höyhenten puhaltaminen pillillä esimerkiksi maalarinteipillä maahan tehtyä rataa pitkin tai höyhen pitäminen ilmassa pillillä puhaltamalla.

IMG_2269.JPG

Maalasin puiset mini-sienet tunnetuimmilla väreillä perinteistä sienileikkiä ja värien nimeämistä varten. Sieniä voi yhtä hyvin käyttää myös Kim-leikkiin, jossa yksi esine otetaan pois lasten pitäessä silmiä kiinni ja kadonnutta esinettä (sienen väriä) yritetään arvata yhdessä.

Sieniä voi käyttää myös lukumäärien ja lukukäsitteiden 1-12 harjoitteluun laskemalla sieniä ääneen 1-12 tai takaperin 12-1, harjoittelemalla vähennyslaskuja esimerkiksi poimimalla tietyn määrän sieniä pois maasta koriin tai yhteenlaskuja laskemalla lapsille jaettuja sieniä esim.”Kuinka monta sientä Liinalla ja Aatoksella on yhteensä?”. Sienien avulla voi harjoitella myös eri paikankäsitteitä esim. vieressä, edessä, takana jne.

IMG_2271.JPG

Loppurentousta varten niin jumppatuokion kuin muun toimintatuokion päätteksi leikkasin erilaisia lumihiutaleita tyllistä, joita voi sitten tiputella maassa makaavien lasten kasvoille tai mahan päälle. Varasin kolme pienikokoista pensseliä sivelemistä varten (joko lapset sivelevät toisiaan tai aikuinen lapsia).

IMG_2272.JPG

Laminoin kaksipuolisista kuviokartongeista istumapaikkoja pieniryhmiä varten, jos muotopaloja tai istuintyynyjä ei ole saatavilla nopeasti käyttöön. Kuviokartongeissa on kaksi eri kuvoista puolta, joten lapsi voi halutessaan itse päättää, kumman kuvion päällä istuu.. ;) Itse tykkään, että lapsilla on lattialla istuessaan jonkinlaiset istumapaikat, koska se auttaa hahmottamaan, missä menee omat fyysiset rajat, kun istutaan lähekkäin toisia ja rauhoittaa parhaimmillaan lasta.

Hauskoja ja motivoivia hetkiä lasten opettamisessa ja kasvattamisessa!

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Aakkoskorttien askartelua

Kielten rikas maailma

Kielten rikas maailma

 

Kaipaatko vinkkejä aakkosiin tutustumisessa? Askartele valmiista tarroista nopeasti ja helposti lasten kanssa aakkoskortteja aakkoslokerikkoon ja kerätkää kodista tai ryhmätilasta/luokasta pieniä tavaroita laatikoiden sisälle aakkosen mukaan. Aakkoskortteja voi tehdä toiminta-tai lukukauden aikana myös hyvin lasten kanssa yhdessä kirjain kerrallaan niin, että tehdään kortteja valmiista tarroista,lehdistä leikatuista kuvista tai itse piirtämällä.

Kuviolävistäjällä on todella nopea napsutella korttipohjat kartongista ja säästät samalla yhden leikkauskerran, kun ei tarvitse leikata korttiympyrää saksilla sekä kartongista että laminointikalvosta lopuksi! Kuvioiduista papereista leikatut ympyräkortit tuovat väriä kortteihin ja niitä voi käyttää loistavasti myös väärinpäin käännettynä, jolloin alapuolella oleva teksti ja tarrakuva eivät näy kortin läpi.

Kaikki aakoskorteissa käyttämäni tarrat yhtä dinotarraa lukuunottamatta löytyvät yhdestä suosikkitarrakirjastani ja näiden korttien tekemisen jälkeen tarroja jäi vielä n.2600, joten niistä voi keksiä vielä paljon muutakin tulevaisuudessa tai ottaa käyttöön palkintotarroiksi lapsille. :) Tämä superriittoisa tarrakirja löytyy Sinellistä ja hintaa on vajaat 8 euroa, jolloin ei jää kyllä paljon yksittäisille tarroille hintaa ja saa iloisen näköiset värilliset kuvat kortteihin nopeasti ja pienellä vaivalla. Laskin, että kortteja tuli aakkoslokerikkoon noin 200, aion vielä jatkaa pienten tavaroiden keräämistä kodista ja kirppiksiltä lokeroiden täytteeksi.

Lokerikon aakkoskorteille ostin K-Raudasta jo puoli vuotta sitten ja siinä olevat lokerot riittivät kaikkiin aakkosiin ja yhden lokeron laitoin numero-ja värikorteille. (Numerokortteihin kirjoitin tussilla numeromerkit korttien värillisille puolille, jolloin numeromerkit näkyvät nostettaessa kortteja esim.pöydältä tai pussukasta.) Lokerikko on sopivan pienikokoinen ja kevyt kannettavaksi ja siirrettäväksi päiväkotiryhmien välillä, jolloin lokerikkoa tulee käytettyä. Liimasin paperille kirjoittamani isot ja pienet aakkoskirjaimet laatikoiden etupuolille lokeroiden nimiksi. Aakkoslokerikon sijaan aakkoskortteja ja pienesineitä voi kyllä säilyttää myös yhtä hyvin erilaisissa pussukoissa, mutta aakkoslokerikko mahdollistaa sen, että löytää nopeasti ja helposti juuri toivotut aakkoskortit ja pienesineet käyttöön nopeasti. Muutamaan vierasperäiseen kirjaimeen (Q, W, X) en löytänyt sopivia tarroja, joten aion etsiä kuvat joko leikkaamalla lehdistä tai käyttämällä Papunetin kuvatyökalua.

Tarvikkeet: kuviopapereita1, kuviopapereita2, tarrakirja, kuviolävistäjä, ohutkärkinen tussi, kontaktimuovia tai laminointikalvoja, aakkoslokerikko tai pussukka.

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .

Olen käyttänyt aakkoslokerikon rinnalla motivaattorina pientä matkalaukkua, jossa asuu kirjaimia rakastava koira ja jonne lasten pitäessä silmiä kiinni, ilmestyy uusi magneettikirjain. Jokainen lapsi saa vuorotellen arvata koiran valitsemaa kirjainta siten, että avaan salkun hitaasti vuorossa olevan lapsen kasvojen lähellä ja kirjaimen nimeämisen jälkeen ko.lapsi etsii ja avaa aakkoslokerikosta lokeron, jossa on sama kirjain ja saa ottaa lokerosta yhden konkreettisen esineen tai kuva-sanakortin ja esitellä/nimetä sen muille. Isompien lasten kanssa olen antanut myös lasten laittaa vuorotellen koiralle kirjaimia ja arvuuttaa niitä muilla. Tästä suloisesta miniatyyri-motivaattorista olemme nauttinet eri-ikäisten lasten kanssa ja erityisen loistavaa on metallinen pinta salkussa, johon magneettikirjaimet tarttuvat. (Koira-salkun ostin Tigeristä.)

Tein netistä pari päivää sitten superlöydön; kuusi erilaista aakkoslorukirjaa,jotka pystyy tulostamaan sivu kerrallaan ilmaiseksi!!! Netistä en löytänyt muuta tietoa tekijästä kuin että tekijänä on Raija Hurmalainen ja hän on tehnyt nämä kuusi aakkoslorukirjaa omille lastenlapsilleen. Suuri kiitos mahtavista ja nykypäivään sopivista aakkoslorukorteista Raijalle! Tulostin sivut A5-kokoisina,jonka jälkeen leikkasin,liimasin kaksipuoleisiksi ja laminoin kortit. Pujotin kortit lopuksi kirjarenkaisiin,joista niitä on helppo tutkia ja lukea lasten kanssa tai ottaa irti ja laittaa lorupussiin nostettavaksi lorukortteina. Innostavia hetkiä aakkosten parissa aakkoskorttien ja aakkoslorukorttien muodossa!

Paljon voimia ja iloa töihin kaikille lukijoille alkaville toiminta-ja lukukausille!!!

Dinosynttärit

Poikani täytti juuri neljä vuotta ja hänen toiveenaan oli dino-teemaiset synttärit. Kakun suhteen hänellä oli erityistoive; maapallokakku, jonka päällä kävelee dinoja. Sellainen tehtiin ja koristeltiin pöytä dinomaailman tyyliin. Nappaa helpot askarteluvinkit ja tulosta tueksi kokoamiani kuvia, joiden avulla tuunaat mm. pompomeista dino-pompomit ja saat ilmettä kertakäyttöisiin tarjoilukulhoihin ja mukeihin.

Mukavaa kesän jatkoa kaikille! :)


Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Alapuolella muutama kuva tarjoilupöydästä:

Pöydän reunaan kiinnitin kahtia eri värisiä paperitasseleita; mustia ja kultaisia. Paperitasselit oli helppo taitella käyttöön ja niiden mukana tuli naru, johon ripustin tasselit roikkumaan ja kiinnitin kirkkaalla teipillä narun pöydän reunaan kiinni. Juhlien jälkeen kiinnitin teipillä tasselit lasten huoneeseen pojan vanerisängyn reunaan koristeeksi ja saavat roikkua siinä niin kauan kuin leikkien temmellyksessä kestävät. ;)

Tuunasin mustista pompomeista dino-pallot siten, että piirsin Ipadilla dinojen raajat, tulostin ja liimasin nurjat puolet vastakkain. Laitoin paperiliimaa pompomin yksittäisiin suikaleisiin siihen kohtaan, mihin halusin raajat ja painoin tiukasti kiinni dinon raajan joka puolelta. Paperiliima oli sopivan jämäkkää kiinnityksessä, sillä dinopallot ovat koristaneet kotiamme synttärien jälkeen jo kolmatta viikkoa ja pallot ovat ihan ennallaan.

Voit tulostaa piirtämäni dinojen raajat pompom-tuunauksia varten tästä:

dinojen raajat osa 1 ja dinojen raajat osa 2, numeromerkki pompomiin

Maapallokakkuun saat tulostettua dinosauruksia tekemästäni koosteesta ja jos synttärisankari sattuu olemaan 4-vuotias, pienennä pompomiin tulostamasi numeromerkki tulostimella aivan pieneksi ja lisää kakkuun kontaktimuovin/laminoinnin ja tikuttamisen jälkeen. Laminoi tai päällystä kontaktimuovilla kaikki dinosaurukset, jotta niistä ei irtoa mustetta pikku herkuttelijoiden suihin, jos dinot kaatuvat kakun päälle syödessä. Kiinnitin dinosaurukset cocktailtikkuun ja painoin kakkuun.

(Päällysteen ja maiden osat tein sokerimassasta ja tomusokeria laitoin jäätikön merkiksi.)

Tästä saat tulostettua dinosauruksia kakkuun.

IMG_1827.JPG

Maapallokakun etualalla olevat kultaiset dinot ovat valmiita pahvisauruksia, jotka maalasin kultaisella koristemaalilla. Synttärien jälkeen olin ajatellut hyödyntää nämä pojan huoneen sisustuksessa laittamalla ne pienelle hyllylle seinälle. Dinojen kaveriksi hain ulkoa kiviä ja keräsin pilttipurkkiin lupiinin lehtiä, jotka minusta näyttävät ihan dinoaikaisilta kasveilta.

Lyhesti vielä muista tarjottavista ja rekvisiitoista:

Hain ulkoa suurehkoja kiviä ja pesin kaikki käsitiskiaineella puhtaaksi voidakseni laittaa ne lähelle tarjottavia. Keräsin saniaisen ja lupiinin lehtiä pilttipurkkeihin tuomaan dinometsän tuntua. Kivien ja kasvien lomaan laitoin poikani muovisia dinosauruksia tuomaan tunelmaa. Teimme amerikkalaisesta suklaamurutaikinasta lasten kanssa pikkuleipiä ja painoimme jäljet muovisella Tyrannosaurus Rexillä pikkuleipiin heti uunista tultua, jolloin pikkuleivät olivat pehmeitä ja jäljistä tuli selkeät ja syvät. (Pinterestissä olen törmännyt alunperin tähän ihanaan pikkuleipä-ideaan.)

Kertakäyttöisiin kasvispurkkeihin löysin kuvan pixabaysta ja tein niistä koosteen, jos haluat tulostaa ja käyttää myös juhlissasi. Tästä saat tulostettua kuvat kasviskippoihin. Kasviskippoihin leikkasin veitsen ja pyöreän pikkuleipämuotin avulla dinojen häntiä vesimelonista ja kiinnitin cocktailtikkuun, koska en löytänyt lähikaupoista dinomuottia leikkaamista varten, mitä olin alunperin ajatellut.

Dinomuniksi tuli irtokarkkihyllyltä toffeenmakuisia munia ja piirsin Ipadilla kyltin, jonka voit myös halutessasi tulostaa tästä. Dinonkynsiksi ostin Smash-merkkisiä suklaalla kuorrutettuja maissitötteröitä ja muokkasin kyltiksi pixabaysta löytämääni dinokuvaa, saat tulostettua kyltin tästä halutessasi. (Pinterestissä olen nähnyt idean dinokynsien tarjoiluun.)

Juomamukeihin ostin mustia pillejä ja kiinnitin kirkkaalla pakkausteipillä dinojen kuvat, jotka voit myös tulostaa halutessasi tästä.

Aktiviteettina synttärivieraille, jotka olivat 2-7-vuotiaita, oli netistä tulostamien Triceratops-naamareiden askartelu ja puisen Triceratops-palapelin osien etsiminen taikahiekasta ja kokoaminen yhdessä, jonka jälkeen Ipadille ladatun sovelluksen avulla päästiin hetkeksi tutkimaan juuri Triceratopsia kolmiulotteisena ja liikkuvana. Ohjeet tähän jännittävään tehtävään tulevat palapelin mukana. Voit halutessasi tulostaa kyltin tästä hiekkaleikkiin. Lapset saivat myös maalata tusseilla muoviset dinosaurukset kotiin vietäväksi dinomuna-karkkien kanssa muistoksi synttäreistä. Kuvassa 2-ja 3-vuotiaiden värittämiä dinoja.

Meillä oli kiva synttärihetki dinopuuhien parissa lasten kanssa. :) Iloa ja inspiraatiota myös muiden dinofanien aikuisille!

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Oppimisen arviointiin superkiviä

Oppimisen arviointiin superkiviä

IMG_1781.JPG

Oletko ajatellut,miten voisit osallistaa lasta oppimisen ja henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai lapsen esiopetussuunnitelmaan kirjattujen lyhyen ja pitkän aikavälin oppimistavoitteiden arvioimisessa? Alakouluun tätä ideaa voi myös soveltaa erilaisten oppimistavoitteiden seuraamiseen esim.lukemaan- tai kirjoittamaan oppimisessa, motoristen taitojen jne.oppimisessa.

En lähesty aihetta enemmän tai vähemmän mahtipontisesti kuin nimeämällä yksilölliset oppimistavoitteet ”supertaitojen opetteluksi”, jotka opittuaan lapsi saa “superkiven” ikiomaan superhahmo-purkkiin. Varhaisten vuosien aikana opitaan paljon yksittäisiä taitoja, jotka toimivat portaina aina uusien taitojen oppimiselle tai oppimatta jäätyään ovat esteenä seuraavalle kehityksen portaalle siirtymisessä. Tämän vuoksi näen jokaisen aikuisen näkökulmasta joskus pieneltäkin vaikuttavan, taidon merkityksen ja haluan iloita näistä ”supertaitojen” oppimisesta yhdessä oppijan eli lapsen sekä vanhempiensa kanssa. Oppimisen tekeminen näkyväksi helpottaa lasta ymmärtämään ja sanallistamaan opittuja asioita ja tarjoaa myös vanhemmille mahdollisuuden nähdä opittuja asioita konkreettisesti muulloinkin kuin erillisissä varhaiskasvatuskeskusteluissa. Toimintakauden aikana on mukava seurata yhdessä lapsen ja vanhempiensa kanssa superkiviä tutkimalla, mitä taitoja lapsi on oppinut - keskustelu lapsen kasvusta, kehityksestä sekä oppimistavoitteiden seuraaminen ja arviointi pysyy ajan tasalla ja jatkuvana, johon mm. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteetkin meitä velvoittaa. Jos tuntuu, että jollekin lapselle on kertynyt vähän tuntuisesti superkiviä, on hyvä tarkistaa, onko oppimistavoitteiksi tullut kirjattua liian paljon vain pitkän aikavälin tavoitteita eikä lisäksi lyhyen aikavälin tavoitteita eli että oppimisen pitkän aikavälin tavoitteet on pilkottu tarkoituksen mukaisesti pienempiin osiin lyhyen aikavälin tavoitteiksi.

Useasti myös varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun otetaan lapsi mukaan pieneksi hetkeksi juurikin arviontityyppisessä kohdassa ja tarjoamani idea toimisi myös siinä tilanteessa loistavasti niin, että superkiviä voitaisiin käydä yhdessä läpi lapsen ja vanhempiensa kanssa tutkimalla yhdessä, mitä on opittu. Superkivien avulla lapsen on helpompi hahmottaa arvioitavia asioita ja kertoa itse opituista asioista.

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .


Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Näin askartelet oppimisen arviointiin superkivet:

Tarvikkeet: luonnonkiviä, koristefoliota, pensseli, sakset, liimalakkaa , sinistä akryylimaalia, superhahmot-tuloste, oppimisen superkivet-tuloste, pilttipurkkeja, tussit, valkoisia paperisuikaleita, kuminauhalenkkejä, kirkasta pakkausteippiä ja puukirstu.

Tästä voit tulostaa superhahmot.

Tästä voi tulostaa oppimisen superkivet-koosteen.

Aarrearkun tuunaaminen:

1. Maalaa pensselillä ja sinisellä akryylimaalilla aarrearkun kansi.

2.Anna kuivua. Leikkaa koristefoliosta haluamasi levyiset kaistaleet aarrearkun ylä-ja alareunaan tai tee muita kuvioita. Laita ohut kerros liimalakkaa niihin kohtiin, mihin haluat kiinnittää koristefolion ja paina foliokuviot kevyesti kiinni liimalakattuun kohtaan.

3.Viimeistele aarrearkku levittämällä liimalakkaa maalattujen kohtien päälle, jolloin saat kestävän ja hieman kiiltävän pinnan maalattuihin kohtiin.

Superkivien tekeminen:

1.Etsi luonnosta pilttipurkkiin sopivan kokoisia kiviä yhdessä lasten kanssa. Syksyllä kannattaa kerätä talven varalle talteen kiviä, jotta niitä on varastossa ja helppo löytää käyttöön aina kun on tarvetta askarrella opitusta asiasta uusi superkivi lapsen kanssa purkkiin. :)

2.Maalaa superkivi sillä värillä, mihin oppimisen alueeseen opittu taito tai asia kuuluu. Oppimisen alueet ja värikoodatut kivet löydät “oppimisen superkiviä”-koosteesta, jonka saa tulostettua tarvikeluettelon alapuolelta käyttöösi.

3.Levitä kuivuneen maalipinnnan päälle superkiveen haluamasi muotoisia paloja koristefoliosta siten, että sivelet pensselillä ohuen kerroksen liimalakkaa ja painat kuviot kevyesti kiinni liimalakan päälle.

4.Kirjoita opittu taito tai asia samanvärisellä tussilla kuin superkivi on ohuelle paperiliuskalle ja kiinnitä se superkiveen kiinni kuminauhalenkillä. Käykää lapsen kanssa läpi keskustelemalla opittu taito, josta superkivi on merkkinä ja anna lapsen laittaa superkivi lapsen ikiomaan superhahmolla varustettuun pilttipurkkiin. Toimintakauden aikana on mukava seurata yhdessä lapsen ja vanhempiensa kanssa, mitä taitoja lapsi on oppinut - keskustelu ja oppimistavoitteiden seuraaminen ja arviointi pysyy ajan tasalla ja jatkuvana.

Superhahmo-pilttipurkit superkiville:

1.Tulosta superhahmot tarvikeluettelon alapuolelta käyttöösi ja leikkaa yhdessä lapsen kanssa tai anna lapsen itse leikata superhahmo.

2.Kiinnitä superhahmo kirkkaalla pakkausteipillä pilttipurkin kylkeen kiinni.

3.Kiinnitä dymotekstillä nimi tai kirjoita tussilla valkoiseen paperiliuskaan nimi ja kiinnitä se pakkausteipillä pilttipurkin yläreunaan. Laita purkit näkyvälle paikalla, jotta opituista taidoista tai asioista kerätyistä superkivistä voidaan riemuita usein yhdessä arjen keskellä!IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Laulu-ja lorukorttipussukat

IMG_1707.JPG

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot

Oletko aikeissa päivittää laulu-tai lorukorttipussia tulevalle toimintakaudelle tai antaa syntymäpäivälahjaksi lapselle ikätason mukaista, omalla kuvalla ja omistustekstillä varustettua laulu-tai lorukorttipussia tai pussukkaa erilaisten pikku aarteiden, lelujen, pikkulegojen tai hiustenlaittovälineiden säilyttämiseen?

Sopivan kokoiset pussukat laulu- ja lorukorteilleni löysin Sinellin hedelmäpusseiksi tarkoitetuista kankaisista pusseista. Toki hedelmäpussien koristelu varsinaiseen käyttöön hedelmäpusseiksi on myös loistava ja toimiva idea,mutta itse kikkailin niistä laulu-ja lorukorttipussukat,koska käytössäni olleet pussukat tuntuivat jo liian nuhjuisilta.


Kuvansiirtopaperille saat tulostettua tavallisella tulostimella esimerkiksi lapsen tekemän piirroksen (skannaa tavallinen paperipiirros sähköiseen muotoon tai piirrätä kuva sähköisesti jollakin piirto-ohjelmalla) valokuvan tai siirtää netistä poimimasi kuvan lorupussia koristamaan. Kuvan siirtäminen siirtoarkilla kankaaseen on erittäin helppo ja nopea askartelu lasten kanssa tehtäväksi ja yksinkertainen lahjaidea myös kaverisynttärilahjaksi. Pussukat ovat mielestäni juuri sopivan kokoisia korteille,koska ainakin itse olen tykännyt siitä, että laulut ja lorut seuraavat opetuksessa meneillään olevaa vuodenaikaa tai teemaa,jolloin korttipussista ei tule huteja esim.joululaulukortti kesällä - ”Ei lauleta tätä,koska tämä on joululaulu, nostappa uusi kortti..”. Teemaan kuulumattomia kortteja olen säilyttänyt kannellisissa muovirasioissa odottamassa siirtymistä loru-ja laulupusseihin omana aikanaan. !


Kuvassa näkyvät laulu-ja lorukortit olen tulostanut blogini eri postauksista. Laulu-ja lorukorttien käyttöön ottaminen on nopeaa: voit pienentää tulostimella haluamasi kokoiseksi,taitat kortin kahtia ja sipaiset väliin liimaa,jolloin kaksipuoleinen kortti on jo valmis käyttöön. Suosittelen laminointia tai kontaktimuovilla päällystämista,jolloin saat korteista kestävämmät,mutta ”leikkaa-liimaa-laminointi” taitaa olla jo ihan automaationa kasvatus-ja opetusalalla työskentelevillä.

Blogipostauksista löydät myös Papunetin kuvatyökalulla tekemäni kuvatuet kaikkiin laulu-ja lorukortteihin,jolloin uusien lorujen ja laulujen opetteleminen on helpompaa ja suomenkielen oppimista tukevaa erityisesti eri kieli-ja kulttuuritaustaisten lasten tai pienten lasten opettamisessa. Kivoja hetkiä uusien laulu-ja lorukorttipussukoiden askartelemisessa ja korttien tulostamisessa käyttöön.

IMG_2101.jpg

Laulu-ja lorukorttipussukat valmiiksi näillä ohjeilla:

Tarvikkeet: väritulostin, siirtoarkki,sakset,silitysrauta ja -lauta, haluamasi kuva (esim.valokuva,piirros tai kuva netistä) ja kankainen hedelmäpussi.

1.Käännä haluamasi kuva tai teksti peilikuvaksi ennen tulostamista siirtoarkille. Itse poimin käyttämäni kuvat pixabay.com-kuvapalvelusta ja lisäsin vain tekstin kuvan päälle. Tulostin tavalliselle paperille varmuuden vuoksi testiversion, jotta varmistuin, että kuvat ovat varmasti peilikuvana.
2.Tulosta haluamasi kuva tulostimella siirtoarkille ja leikkaa haluttuun muotoon.
3.Käännä kuvapuoli kankaaseen päin ja silitä kuvaa kevyesti painaen noin minuutin ajan. Anna jäähtyä ennen taustapaperin irroittamista.
4.Irrota paperi ja kuva on valmis. Täytä pussukat valmiilla loru-ja laulukorteilla - iloa työhösi!IMG_0248+%281%29.jpg

Konkretiaa.

Hauska ja pedagoginen kalapeli

Perinteinen kalapeli muuntautuu tänä kesänä mm.muistipeliksi ja ensipeliksi värien opetteluun pienille lapsille, suomenkieltä opettelevalle tai kielisuihkutukseen värien opettelemiseksi vierailla kielillä! Kalapeliin tuodaan lisähaastetta onkimalla eri asennoista kaloja; silmät kiinni, kyykyssä tai selän takaa ja lisäksi lapsi pääsee treenaamaan lukumääriä 1-20 kalasaaliiden avulla. Valmiista kuvista saat askarreltua nopeasti lapsen kanssa kesään sopivan kalapelin mukaan lomamatkalle ja koko perhe pääsee ottamaan mittaa toisistaan tämän pelin parissa.

Kalanruoto-askartelun voi puolestaan jemmata askarteluksi sadepäivien varalle tai pikku tekemiseksi mökille tai lomamatkalle, koska taulun askarteluun tarvitsee vain muutamia tarvikkeita ja on vähäsotkuinen askartelu myöskin.

Hyvää juhannusta ja aurinkoista loman jatkoa kaikille!!!

IMG_1819.JPG

Askarteluosion materiaalit:

Kaupallisessa yhteistyössä Sinelli Oy ja Creativ Company.

Sinelli palvelee yksityishenkilöitä www.sinelli.fi ja Creativ Company laitoksia ja yrityksiä www.cchobby.fi .


Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot